QC

Massa Jenis

Alat Ukur Massa Jenis Cat

Massa jenis dari produk cat perlu diukur untuk keperluan pengemasan. Terkadang cat dijual dalam satuan volume sementara saat proses pembuatan, material yang digunakan ditakar dalam satuan massa. Alat ukur yang digunakan adalah piknometer.

No comments yet.

Leave a Reply